גלריה אגוזי - עתיקות אומנות ואוספים בישראל
תוצאות חיפוש ל - `טבעות `
מכירה מס. פריט מס. תיאור הערכה מכירה מהירה מחיר התחלתי
מטבע 25 לירות מהחברה הממשלתית למדליות ולמטבעות, בנושא 'פדיון הבן 1975 - כל בכור בניך תפדה'
44 953 מטבע 25 לירות מהחברה הממשלתית למדליות ולמטבעות, בנושא 'פדיון הבן 1975 - כל בכור בניך תפדה'
מטבע 25 לירות מהחברה הממשלתית למדליות ולמטבעות, בנושא 'פדיון הבן 1975 - כל בכור בניך תפדה', עשוי כסף 900, עם תעודת אחריות ואריזה מקורית, משקל המטבע: 26.00 גרם.
$180 - 200 $10
מטבע 25 לירות מהחברה הממשלתית למדליות ולמטבעות, בנושא 'פדיון הבן 1975 - כל בכור בניך תפדה'
44 954 מטבע 25 לירות מהחברה הממשלתית למדליות ולמטבעות, בנושא 'פדיון הבן 1975 - כל בכור בניך תפדה'
מטבע 25 לירות מהחברה הממשלתית למדליות ולמטבעות, בנושא 'פדיון הבן 1975 - כל בכור בניך תפדה', עשוי כסף 900, עם תעודת אחריות ואריזה מקורית, משקל המטבע: 26.00 גרם.
$180 - 200 $10
מטבע 25 לירות מהחברה הממשלתית למדליות ולמטבעות, לכבוד 'יום העצמאות תשל"ז - מטבע "כח לישראל
44 955 מטבע 25 לירות מהחברה הממשלתית למדליות ולמטבעות, לכבוד 'יום העצמאות תשל"ז - מטבע "כח לישראל
מטבע 25 לירות מהחברה הממשלתית למדליות ולמטבעות, לכבוד 'יום העצמאות תשל"ז - מטבע "כח לישראל"', עשוי כסף 900, עם תעודת אחריות ואריזה מקורית, משקל המטבע: 25.95 גרם.
$180 - 200 $10
מטבע 10 לירות מהחברה הממשלתית למדליות ולמטבעות, לכבוד 'חג חנוכה - חנוכיה מדמשק 1974', עשוי
44 956 מטבע 10 לירות מהחברה הממשלתית למדליות ולמטבעות, לכבוד 'חג חנוכה - חנוכיה מדמשק 1974', עשוי
מטבע 10 לירות מהחברה הממשלתית למדליות ולמטבעות, לכבוד 'חג חנוכה - חנוכיה מדמשק 1974', עשוי כסף 500, עם תעודת אחריות ואריזה מקורית, משקל המטבע: 19.96 גרם.
$180 - 200 $10
מטבע 10 לירות מהחברה הממשלתית למדליות ולמטבעות, לכבוד 'חג חנוכה - חנוכיה מדמשק 1974', עשוי
44 957 מטבע 10 לירות מהחברה הממשלתית למדליות ולמטבעות, לכבוד 'חג חנוכה - חנוכיה מדמשק 1974', עשוי
מטבע 10 לירות מהחברה הממשלתית למדליות ולמטבעות, לכבוד 'חג חנוכה - חנוכיה מדמשק 1974', עשוי כסף 500, עם תעודת אחריות ואריזה מקורית, משקל המטבע: 19.84 גרם.
$180 - 200 $10
מטבע 10 לירות מהחברה הממשלתית למדליות ולמטבעות, לכבוד 'חג חנוכה - חנוכיה מדמשק 1974', עשוי
44 958 מטבע 10 לירות מהחברה הממשלתית למדליות ולמטבעות, לכבוד 'חג חנוכה - חנוכיה מדמשק 1974', עשוי
מטבע 10 לירות מהחברה הממשלתית למדליות ולמטבעות, לכבוד 'חג חנוכה - חנוכיה מדמשק 1974', עשוי כסף 500, עם תעודת אחריות ואריזה מקורית, משקל המטבע: 19.94 גרם.
$180 - 200 $10
מטבע 25 לירות מהחברה הממשלתית למדליות ולמטבעות, לכבוד 'יום העצמאות תשל"ז - מטבע "כח לישראל
44 959 מטבע 25 לירות מהחברה הממשלתית למדליות ולמטבעות, לכבוד 'יום העצמאות תשל"ז - מטבע "כח לישראל
מטבע 25 לירות מהחברה הממשלתית למדליות ולמטבעות, לכבוד 'יום העצמאות תשל"ז - מטבע "כח לישראל"', עשוי כסף 900, עם תעודת אחריות ואריזה מקורית, משקל המטבע: 26.00 גרם.
$180 - 200 $10
מטבע 25 לירות מהחברה הממשלתית למדליות ולמטבעות, לכבוד 'יום העצמאות תשל"ז - מטבע "כח לישראל
44 960 מטבע 25 לירות מהחברה הממשלתית למדליות ולמטבעות, לכבוד 'יום העצמאות תשל"ז - מטבע "כח לישראל
מטבע 25 לירות מהחברה הממשלתית למדליות ולמטבעות, לכבוד 'יום העצמאות תשל"ז - מטבע "כח לישראל"', עשוי כסף 900, עם תעודת אחריות ואריזה מקורית, משקל המטבע: 26.00 גרם.
$180 - 200 $10
לוט של 5 מטבעות ו2 מדליות עשיות מחומרים שונים.
44 1107 לוט של 5 מטבעות ו2 מדליות עשיות מחומרים שונים.
לוט של 5 מטבעות ו2 מדליות עשיות מחומרים שונים.
$30 - 40 $10
לוט של 21 מטבעות ומדליות ישראליות ורוסיות שונות, עשויות מחומרים שונים.
44 1108 לוט של 21 מטבעות ומדליות ישראליות ורוסיות שונות, עשויות מחומרים שונים.
לוט של 21 מטבעות ומדליות ישראליות ורוסיות שונות, עשויות מחומרים שונים.
$40 - 50 $10
פלשתינאי ישן - 2 מטבעות של 25 מיל תש"ט 'קשר סגור'.
44 1125 פלשתינאי ישן - 2 מטבעות של 25 מיל תש"ט 'קשר סגור'.
פלשתינאי ישן - 2 מטבעות של 25 מיל תש"ט 'קשר סגור'.
$60 - 70 $30
לוט של 40 מטבעות ישנים ממדינות אירופה.
44 1127 לוט של 40 מטבעות ישנים ממדינות אירופה.
לוט של 40 מטבעות ישנים ממדינות אירופה.
$60 - 70 $10
לוט פלשתינאי ישן המכיל 5 מטבעות 5 'מיל', מטבע של 10 'מיל' ומטבע תורכי ישן.
44 1128 לוט פלשתינאי ישן המכיל 5 מטבעות 5 'מיל', מטבע של 10 'מיל' ומטבע תורכי ישן.
לוט פלשתינאי ישן המכיל 5 מטבעות 5 'מיל', מטבע של 10 'מיל' ומטבע תורכי ישן.
$50 - 60 $20
לוט של 3 מטבעות ישראלים ישנים '10 פרוטה'.
44 1130 לוט של 3 מטבעות ישראלים ישנים '10 פרוטה'.
לוט של 3 מטבעות ישראלים ישנים '10 פרוטה'.
$10 - 15 $5
לוט של 2 מטבעות ישראלים ישנים '50 פרוטה'.
44 1131 לוט של 2 מטבעות ישראלים ישנים '50 פרוטה'.
לוט של 2 מטבעות ישראלים ישנים '50 פרוטה'.
$20 - 25 $10
לוט של 2 מטבעות ישראלים ישנים '100 פרוטה'.
44 1132 לוט של 2 מטבעות ישראלים ישנים '100 פרוטה'.
לוט של 2 מטבעות ישראלים ישנים '100 פרוטה'.
$80 - 90 $20
לוט של 2 מטבעות ישראלים ישנים,2 - 'חצי לירה',1 - '1 לירה',2 - '5 לירה'.
44 1133 לוט של 2 מטבעות ישראלים ישנים,2 - 'חצי לירה',1 - '1 לירה',2 - '5 לירה'.
לוט של 2 מטבעות ישראלים ישנים,2 - 'חצי לירה',1 - '1 לירה',2 - '5 לירה'.
$30 - 40 $10
לוט של 4 מטבעות ישראליות ישנות, נדירות, 2 - '10 שקלים', מתוארך: התשמ"ד, 1 - '5 אגורות', 1
44 1134 לוט של 4 מטבעות ישראליות ישנות, נדירות, 2 - '10 שקלים', מתוארך: התשמ"ד, 1 - '5 אגורות', 1
לוט של 4 מטבעות ישראליות ישנות, נדירות, 2 - '10 שקלים', מתוארך: התשמ"ד, 1 - '5 אגורות', 1 - '25 אגורות'.
$80 - 120 $40
לוט של 2 מטבעות 'חצי דולר' אמריקאים ישנים, 1967, 1972, עם הדיוקן של ג.פ.קנדי.
44 1138 לוט של 2 מטבעות 'חצי דולר' אמריקאים ישנים, 1967, 1972, עם הדיוקן של ג.פ.קנדי.
לוט של 2 מטבעות 'חצי דולר' אמריקאים ישנים, 1967, 1972, עם הדיוקן של ג.פ.קנדי.
$20 - 30 $10
לוט של 4 מטבעות כסף ישנים שונים.
44 1151 לוט של 4 מטבעות כסף ישנים שונים.
לוט של 4 מטבעות כסף ישנים שונים.
$120 - 130 $20
פריטים 41-60 מתוך 861    |    עמודים    חזרה לעמוד קודם   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44   לעמוד הבא
Design by: egozi.com   Powered & Created by New-Line

דף בית אתר  |   דף בית גלריה  |   פרופיל חברה  |   תנאי מכירה ואחריות  |   צור קשר  |   תכשיטים ישנים ועתיקים